נפשי

שמע ישראל

והביאותים

שיר למעלות

ולירושלים

קול ברמה

אם אשכחך

Together

One Day

A Yid

Tatty My King

Abba

''The Kumzitz''

Grab a front row seat to a magical evening of musical
entertainment as Chanale takes you down memory lane,
performing your favorite Jewish kumzits songs.

Play Video
An advanced course site from
 
Schoolyland